Escola para Surdos e Lar dos Idosos - ParkShoppingBarigüi / 18 de abril, 2022

Visita Escola Nilze Tartuce - ParkShoppingBarigüi / 12 de abril, 2022

Visita Guiada Terapia AMI - ParkShoppingBarigüi / 06 de abril, 2022

Visitantes - ParkShoppingBarigüi / 03 de abril, 2022

Ambientes

Produção

Making Of

Conceito Inicial

Oficinas

Vídeos

Depoimentos

Fotos: Brunno Covello